NEPTUNE - nabór na rozwój innowacyjnych projektów w obszarze „Niebieskiego Wzrostu”

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego zaprasza zainteresowane firmy, jak i osoby fizyczne, do udziału w otwartym naborze na rozwój innowacyjnych projektów oraz do składania wniosków na ekspertów w ramach międzynarodowego projektu NEPTUNE.http://www.neptune-project.eu/Neptune-Accelerator/Call-for-Interest-SMEs-and-would-be-entrepreneurs

NEPTUNE - nabór na rozwój innowacyjnych projektów w obszarze „Niebieskiego Wzrostu”
Fot. NEPTUN

Projekt NEPTUNE dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP), jak również osobom chcącym założyć jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze „Niebieskiego Wzrostu” (Blue Growth).

Udział w projekcie to szansa na otrzymanie finansowego wsparcia w ramach przyznawanych grantów na projekty oraz profesjonalnego doradztwa. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego podmiotu na projekty wynosi 60 tys. euro, zaś zaplanowany w projekcie budżet środków przeznaczonych na wsparcie to ponad 3 mln euro.

Dodatkowo, oferowane usługi eksperckie pomogą w przezwyciężaniu wyzwań społecznych i ekonomicznych w projektach z niżej wymienionych dziedzin:

  • Gospodarka wodna na terenach wiejskich
  • Gospodarka wodna w miastach
  • Logistyka portów
  • Transport rzeczny oraz morski
  • Środowisko/Ochrona środowiska
  • Morska oraz wodna energia odnawialna

W ramach projektu planowane są 2 nabory. Pierwszy termin składania aplikacji upływa 15-ego marca 2017, kolejny 15-ego września 2017.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie projektu:

http://www.neptune-project.eu/Neptune-Accelerator/Call-for-Interest-SMEs-and-would-be-entrepreneurs

Równolegle prowadzony jest nabór na ekspertów projektu NEPTUNE. Jest to szansa dla wszystkich osób posiadających doświadczenie w/w obszarach na prowadzenie profesjonalnych usług eksperckich dla beneficjentów konkursu o granty. Pomoc doradcza dla MŚP i przyszłych przedsiębiorców w realizacji projektów obejmowała będzie wsparcie w jednym z wymienionych obszarów: ochrona praw własności intelektualnej/przemysłowej, transfer/rozwój technologii, przezwyciężanie barier prawnych i społecznych, inkubacja, internacjonalizacja, czy demonstracja projektu na dużą skalę.

Wyłonieni w ramach konkursu eksperci będą mieli szansę nie tylko na odpłatne świadczenie usług wybranym podmiotom (system grantów),ale przede wszystkim okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Ponadto, lista ekspertów zostanie ogłoszona oraz opublikowana na stronie projektu NEPTUNE.

Nabór na ekspertów prowadzony jest w sposób ciągły do dnia 15 września 2017.

Więcej informacji: http://www.neptune-project.eu/Neptune-Accelerator/Call-for-Expression-of-Interest-for-the-establishment-of-a-List-of-Experts

Projekt NEPTUNE Blue Growth Accelerator finansowany jest w ramach programu Horyzont 2020.

Kontakt: Ilona Tobjasz (Koordynator projektu, tel. 514 108 919, itobjasz@space.biz.pl),  Piotr Potepa (Współpracownik projektu, ppotepa@space.biz.pl)
 

Autor:Informacja prasowa 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA STASIAK
Podmiot publikujący: MSP Kraków
Zobacz także
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy