Konsultacje dla MŚP – ocena rozporządzenia REACH

Ośrodek EEN przy IPH w Krakowie serdecznie zachęca przedstawicieli sektora MŚP do wzięcia udziału w konsultacjach i wyrażenia swojej opinii nt. funkcjonowania rozporządzenia UE w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów - REACH.

Konsultacje dla MŚP – ocena rozporządzenia REACH
Fot. mat. prasowe

Państwa ocena umożliwi przeanalizowanie, które aspekty rozporządzenia funkcjonują dobrze, a które nie i jakie są tego przyczyny, wskaże również elementy, które wymagają dostosowania.

W zakres zadań Ośrodków EEN wchodzi zbieranie opinii i problemów przedsiębiorców związanych z ich działalnością na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej, a następnie przekazanie ich do Komisji Europejskiej. Ma to na celu zagwarantowanie, iż polityka i inicjatywy podejmowane przez KE odpowiadają wymaganiom przedsiębiorców i nie doprowadzą do niepotrzebnej biurokracji, mogącej stanowić zagrożenie dla ich konkurencyjności i potencjału innowacyjnego.

Państwa uwagi, sugestie i wnioski mogą mieć bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki UE. Gorąco zatem zachęcamy do włączenia się w naszą inicjatywę!

Konsultacje są skierowane do przedsiębiorców z sektora MŚP. Obowiązki rozporządzenia REACH dotyczą wszystkich firm wykorzystujących w swojej działalności produkty chemiczne, w tym w szczególności producentów i importerów substancji chemicznych, jak również dystrybutorów substancji i mieszanin chemicznych. W szczególności, zainteresowani pośredni użytkownicy mogą występować wśród producentów kosmetyków, detergentów, chemii przemysłowej, środków ochrony roślin, nawozów, substancji biobójczych, materiałów wybuchowych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety do dnia 24.01.2017 r. na adres: mrak@iph.krakow.pl.

LINK DO ANKIETY

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA STASIAK
Podmiot publikujący: MSP Kraków
Zobacz także
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy