Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Krakowie

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie weźmie udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, który w tym roku odbędzie się od 14 do 20 listopada. To ogólnoświatowa inicjatywa mająca na celu promowanie idei bycia przedsiębiorczym wśród młodych ludzi. Z tej okazji w GUP zorganizowane zostaną spotkania informacyjne i warsztaty instruktażowe. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Krakowie
Fot. mat.prasowe

W poniedziałek i wtorek, 14 i 15 listopada odbędą się „Spotkania informacyjne dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą” – poprowadzą je specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Centrum Aktywizacji Zawodowej w GUP w Krakowie. Celem jest przekazanie informacji o formach wsparcia dostępnych w GUP (dotacjach ze środków EFS, FP i PFRON) na uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz podstawowych informacji na temat wysokości składek obowiązujących przedsiębiorców (dostępnych ulgach) i obowiązujących formach opodatkowania.

W środę i czwartek, 16 i 17 listopada odbędą się „Warsztaty instruktażowe dla osób ubiegających się o środki na podjęcie działalności gospodarczej”. W ramach warsztatów specjaliści szczegółowo przeanalizują wnioski o dotację z EFS, FP i PFRON oraz omówią najczęściej pojawiające się nieprawidłowości, obowiązującą punktację i kryteria oceny wniosków. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję uzupełnić wnioski i omówić ich treść z prowadzącymi warsztaty.

W piątek 18 listopada odbędzie się spotkanie „Najważniejsze elementy biznesplanu, które można wykorzystać we wniosku o dotację z urzędu pracy”. Poprowadzi je specjalista z Centrum Aktywizacji Zawodowej w GUP. Spotkanie poświęcone będzie omówieniu podstawowych elementów biznesplanu z uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania we wniosku o dotację z urzędu pracy.

Szczegółowe informacje (godziny, miejsce, rejestracja) znajdują się w pliku PDF.

Zapisy są przyjmowane pod nr. tel. 12 68 68 109.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA BRYDNIAK
Podmiot publikujący: MSP Kraków
Zobacz także
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy