Szkolenie: Innowacyjne modele biznesowe - 18 listopada

Ośrodek Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Innowacyjne modele biznesowe”, które odbędzie się w siedzibie IPH w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3 w dniu 18 listopada 2016 r., o godz. 9.00.

Szkolenie: Innowacyjne modele biznesowe - 18 listopada
Fot. mat. prasowe

Szkolenie organizowane jest w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, którego koordynatorem w Małopolsce jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego.

Szkolenie skierowane jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych w firmie za rozwój innowacji oraz do kadry zarządzającej i decydującej o strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia nowego lub doskonalenia istniejącego modelu biznesowego. Model biznesowy jest strategicznym narzędziem zarządzania, umożliwiającym firmie zdobycie przewagi konkurencyjnej oraz odpowiednie wykorzystanie warunków rynkowych. Jest on szczególnie przydatny w fazie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, budowania nowych produktów, strategicznych zmian w organizacji, poszukiwaniu nowych mechanizmów generowania zysków i eliminacji kosztów.

Szkolenia poprowadzą:

Pan Kamil Kipiel
Prezes Zarządu Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. odpowiedzialny za wdrażanie projektów innowacji technologicznych przede wszystkim w obszarze branż bio-med.-farma. Członek zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych rozwiązaniach, współtwórca pierwszych uniwersyteckich regulaminów zarządzania własnością intelektualną (UJ, 2007), jak również szef zespołów eksperckich oceniających koncepcje biznesowe w ramach dwóch funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał w branży medycznej i pokrewnych (2011 – 2013). Pierwszy koordynator Klastra Life Science Kraków (obecnie członek Prezydium Rady Klastra), a także ekspert zewnętrzny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Projektów Europejskich (2009 – 2013). Laureat projektu TOP 500 Innovators w MNiSW.

Pani dr Zofia Gródek-Szostak
Szkoleniowiec i wykładowca, autorka licznych publikacji w zakresie finansowania inwestycji  i badan naukowych z funduszy europejskich, wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Ekspert m.in. w PARP, Ministerstwa Gospodarki, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie oceny wniosków przedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie publiczne na realizację innowacyjnych przedsięwzięć.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!
Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych formularzy faksem na nr 12/ 428 92 61, 428 92 50 lub skan zgłoszenia na adres e-mail: szkolenia@iph.krakow.pl

Więcej informacji: Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA STASIAK
Podmiot publikujący: MSP Kraków
Zobacz także
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy